Home » Blog » Vernieuwen van je domeinnaam

Vernieuwen van je domeinnaam

vernieuwen van je domeinnaam
Home » Blog » Vernieuwen van je domeinnaam

Een kritisch aspect van het beheer van domeinnamen omvat een zorgvuldige bewaking en tijdige vernieuwing. Wanneer je een domeinnaam verwerft, verkrijg je doorgaans het eigendomsrecht voor een vastgestelde termijn, meestal variërend van één tot tien jaar.

Vernieuw je domeinnaam tijdig

Naarmate deze termijn ten einde loopt, wordt het van vitaal belang om de registratie te verlengen om zo onderbreking van je online aanwezigheid te vermijden en het risico van verlies van je digitale identiteit te minimaliseren.

Nalatigheid in verlenging kan resulteren in de aanvang van een periode waarin je domein in een Quarantaine wordt geplaatst, waardoor het niet toegankelijk is of, in het ergste geval, wordt vrijgegeven in de pool van beschikbare domeinnamen, waar anderen het kunnen registreren.

Laat je domeinnaam automatisch verlengen

Voorkom het risico van het verlies van je domeinnaam en aangekoppelde diensten!
Domein-Direct.nl biedt automatische verlengingen aan die je domeinnaam automatisch verlengt voorafgaand aan de vervaldatum. Dit geeft rust en zorgt voor continuïteit.

Hou je contactinformatie actueel

Desalniettemin is het ook essentieel om je contactinformatie actueel te houden en regelmatig de status van je domein te monitoren, zodat herinneringen voor een verlenging je zeker bereiken.

Bellen kan ook: +31 73 8505242

Wil je direct contact met ons team?

Vul onderstaand formulier in en je ontvangt z.s.m. bericht van ons.

lentekorting