Merknamen en domeinnamen

Merknamen en domeinnamen

Domeinnamen hebben een hele belangrijke functie in het Internetverkeer. Met domeinnamen kan op een gemakkelijke manier contact gelegd worden met computers en websites van bedrijven en individuele personen. Via een domeinnaam kan men de site van een bedrijf bereiken en vervolgens bijvoorbeeld informatie opvragen, aangeboden producten bekijken, advertenties opgeven, financiële transacties verrichten, bestellingen doen etc. 

De landencodes worden Top Level Domains genoemd. Zo heb je bijvoorbeeld .nl voor Nederland, .be voor België en .de voor Duitsland. Naast deze landencodes zijn er ook Top Level Domains zoals .com, .org en .net. Het woord dat aan het Top Level Domain .nl voorafgaat is het deel dat in Nederland door SIDN wordt uitgegeven.

Voor domeinnamen geldt het principe dat deze slechts eenmaal kunnen worden geregistreerd. Dat is anders dan bijvoorbeeld een handelsnaam of merk. Deze kunnen verschillende malen worden geregistreerd wanneer het gaat om verschillende producten of diensten en er geen gevaar voor verwarring optreedt. Bovendien hebben handelsnamen en merknamen een territoriaal karakter terwijl een domeinnaam universeel geldt.

Wie dus een domeinnaam als eerste registreert, is in principe de rechthebbende. Immers hier geldt het principe: wie het eerst komt die het eerst maalt. Dit kan anders zijn wanneer de geregistreerde domeinnaam al als domeinnaam was geregistreerd, inbreuk maakt op een oudere handelsnaam of op een oudere geregistreerde merknaam. Op zich is het bestaan van een oudere handelsnaam of merknaam echter niet voldoende. Door het gebruik van de domeinnaam moet er gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaan en/of wanneer het een merk betreft een onterecht voordeel worden verkregen of afbreuk worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.

Hoe wordt daarover nu door de rechter geoordeeld? Wanneer het een beschrijvende handelsnaam betreft, zal er niet snel sprake zijn van een handelsnaaminbreuk en zal men dus vermoedelijk niet tegen een identieke of sterk gelijkende domeinnaam met een ander Top Level kunnen optreden zoals bijvoorbeeld Outdoor-cooking.nl versus Outdoor-cooking.nu, of Startpagina.nl versus Startpagina.tv. Wanneer een handelsnaam weliswaar beschrijvend is, maar daarnaast toch een eigen karakter heeft zoals bijvoorbeeld DeGoudenMakelaar.nl, dan maakt de domeinnaam DeGoudenJarenMakelaar.nl wel weer inbreuk op de domeinnaam DeGoudenMakelaar.nl. Ook wanneer men in een domeinnaam gebruikmaakt van een gedeelte van een handelsnaam is er sprake van een inbreuk op de handelsnaam zoals bijvoorbeeld bij gebruik van de domeinnaam Kieskeuri.nl die inbreuk maakt op de domeinnaam Kieskeurig.nl

Wanneer bij een beschrijvende merknaam het omschrijvend gedeelte wordt gebruikt, maar van het niet beschrijvende deel wordt afgeweken zal er ook niet snel sprake zijn van een merkinbreuk zoals bijvoorbeeld SimplyColors.nl en SimplySmall.nl. Daarentegen weer wel bij Aqualock.nl versus Aquafox.nl. Ook Easyoto.nl maakt weer inbreuk op het merk EasyCar.nl. Ook auditief sterk gelijkende domeinnamen of parodieën maken niet altijd inbreuk op een ouder bestaand merk. Zo werden bijvoorbeeld in hoger beroep de domeinnamen Netschaap.nl en Natschaap.nl niet als verwarrend en dus niet als inbreukmakend aangemerkt op het merk Netscape. Wanneer het een bekend beschrijvend merk betreft, zal meestal wel inbreuk worden aangenomen, zoals bijvoorbeeld bij de domeinnaam mijnspeurder.nl die inbreuk maakt op de merknaam Speurders van de Telegraaf. In hoofdzaak omdat deze naam al sedert 1922 intensief wordt gebruikt en grote bekendheid heeft onder het publiek.

Wanneer u distributeur bent van een bepaald merk, mag u die merknaam en het logo wel op uw site gebruiken, maar u mag die merknaam niet in de domeinnaam opnemen omdat daarmee de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder. Zo werd de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl verboden. Wanneer men de merknaam in de domeinnaam toepast zonder toevoeging van de eigen ondernemingsnaam, dus in zijn algemeenheid, uitsluitend omdat om het merkproduct op die site aan te bieden, zoals bijvoorbeeld Yonexbadmintonclub.nl. dan lijkt dit weer wel te zijn toegestaan.

Kortom, de domeinnaam is in het handelsverkeer uiterst belangrijk en neemt een steeds belangrijker plaats in. Door de aard van de domeinnaam en de bovenvermelde jurisprudentie wordt het steeds ingewikkelder om zonder professionele hulp nog een passende domeinnaam te bedenken en met succes te registreren.