Home » Privacy policy

Privacy policy

Onze Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid aan onze klanten

over ons
Domein-Direct.nl

Domein-Direct, gevestigd aan van Schuppenstraat 5, 5253 DD Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Domein-Direct is een label van Internet-Meesters Internetdiensten.

Contactgegevens

Domein-Direct
van Schuppenstraat 5
5253 DD Nieuwkuijk
info@Domein-Direct.nl
www.Domein-Direct.nl

KVK 17153162
Telefoon: +31 738505242

De Eigenaar is tevens de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@domein-direct.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Domein-Direct verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten via Domein-Direct.nl en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Bedrijfsgegevens
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankrekeningnummer
BTW Nummer
KVK Nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@domein-direct.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Domein-Direct verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
De registratie van domeinnamen
Wettelijke verplichting, zoals belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming

Domein-Direct neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Domein-Direct) tussen zit.

Domein-Direct gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Online facturatie en provisioning systeem voor domeinnamen en hosting, welke facturen automatisch verstuurd.
Online Boekhoudsysteem bij een Nederlands bedrijf.
Maxmind Fraud Prevention. Dit systeem heeft als doel om fraude te herkennen tijdens bestellingen om onze dienstverlening te beschermen tegen geautomatiseerde aanvallen.
Web Application Firewall en Brute Force Detection. Dit systeem heeft als doel om externe aanvallen te herkennen en verzoeken naar specifieke websites vanaf een of meerdere locaties te blokkeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Domein-Direct bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie -> 7 jaar Wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering -> 7 jaar Wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Domein-Direct verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals b.v. voor het registreren van een domeinnaam) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Domein-Direct blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Domein-Direct gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken uitsluitend gebruik van Google Analytics. Domein-Direct heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. IP adressen worden geanonimiseerd en gegevens delen met andere onderdelen binnen Google zijn uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Domein-Direct neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verbinding tussen u en onze systemen is versleuteld / beveiligd met een SSL certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@domein-direct.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@domein-direct.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Domein-Direct zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Domein-Direct wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk hier ook onze Algemene Voorwaarden

lentekorting