Hoe stel ik FTP goed in in Frontpage? Imprimer

  • ftp
  • 1

Om je domein goed te kunnen plaatsen moet je in Frontpage de map aangeven waarin de pagina's moeten komen te staan. Dat doe je als volgt:

Als je selecteert 'web publiceren', vraagt Frontpage naar de plek waarheen gepubliceerd moet worden. Je moet daarin zowel de naam van de webserver als het totale pad invullen. Bijvoorbeeld:
ftp://ftp.domeinnaam.nl/web/... (de map web is de directory waar je jou website kunt plaatsen)

Als je dan op Publiceren klikt vraagt Frontpage om een gebruikersnaam en wachtwoord, daarin kan je de gegevens invullen zoals je die van domein-direct hebt ontvangen.

Daarna begint Frontpage de pagina's te plaatsen.


Cette réponse était-elle pertinente?

« Retour