Voir les articles sélectionnés 'e mail'

 E-mail instellen instructie computer via Roundcube

Dit document bevat informatie voor het aanmaken van een nieuw e-mailaccount via ISPconfig alsmede...

 E-mail instellen mac book

Instellen van de E-mail op een  Apple computer / MacDe volgende gegevens heb je...

 E-mailrouting instellen voor gmail / google-apps via ISPConfig

In de volgende handleiding worden de stappen beschreven voor het toevoegen van DNS-records die...

 Extra ruimte e-mailpakket

In het e-mailpakket zit standaard 500MB ruimte voor het opslaan van e-mailberichten. Als je hier...

 Kan ik mijn e-mail doorsturen naar meerdere adressen?

Ja u kunt uw e-mail doorsturen naar verschillende e-mailadressen, met een doorstuurpakket,...

 mailbox quota notification

Mailbox vol melding - mailbox quota notification Het systeem heeft een melding gegeven per mail...