Voorwaarden wegverhuizen Print

  • wegverhuizen, wegverhuizen domeinnaam
  • 7

Er zijn enkele beperkingen waar je rekening mee moet houden als je een domeinnaam hebt en deze wilt wegverhuizen naar een andere provider.

  • De verhuiscode mag alleen door de houder worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden voor een derde partij om deze code te gebruiken, zelfs als dit gebeurt in opdracht van de houder.

Het verhuissysteem genereert een verhuiscode tenzij:

  • de domeinnaam met een actietarief is geregistreerd. Die kunnen het 1ste jaar niet worden wegverhuisd, tenzij je een overstapvergoeding betaald.
  • de aanvraagdatum 30 - 60 dagen na de registratiedatum van het domein is of buiten 1 maand vooraf aan de afloopdatum is.
  • alle openstaande facturen zijn voldaan.
  • de domeinnaam niet Anoniem is (privacy protect) deze moeten eerst op je naam worden gezet. Na deze wijziging kan je 60 dagen niet verhuizen.

Reden van bovenstaande regels:

Wij geven een korting voor het eerste jaar dat je bij ons klant wordt. Gedurende deze periode bieden we uitgebreide support bij de inzet van domeinnamen, e-mail en websites.
Deze investering vinden we belangrijk i.v.m. het aangaan van een langdurige relatie. Klanten die alleen voor de prijs gaan willen we ontmoedigen en daarom vragen we een overstapvergoeding.

De beperkingen ten aanzien van het beschikbaar stellen van een verhuiscode hebben verschillende redenen:

Wij volgen de internationale standaard van de ICANN ten aanzien van de 60 dagen registratie lock. In deze periode kan je niet verhuizen, zie https://www.icann.org/resources/pages/name-holder-faqs-2017-10-10-en

1 maand vooraf het einde van de looptijd worden de overeenkomsten verlengd of voorbereid om op te heffen. Tijdens deze periode is de verhuisstatus bevroren om misbruik te voorkomen.
Daarmee stimuleren we om verhuizing vooraf te doen, zodat er tijd genoeg is voor een overdracht van de domeinnaam-settings, e-mail data en website content.

Als je voor een anonieme domeinnaam hebt gekozen, dan is domein-direct.nl verantwoordelijk en aansprakelijk gedurende de tijd dat de domeinnaam anoniem is. Wij hanteren een periode van 60 dagen om alle organisaties die gebruik maken van de whois te informeren over de houderoverdracht, zodat de houdergegevens kunnen worden overgenomen. We gebruiken deze periode ook om er zeker van te zijn dat er geen aanspraak wordt gemaakt vanuit een juridisch oogpunt.

Al de bovengenoemde zaken zijn onderdeel van onze Algemene Voorwaarden en zijn prevelerend t.a.v. de eisen gesteld door het register.


Was dit antwoord nuttig?

« Terug