Stel, u wilt in zee gaan met een andere webdesigner. Het is dan zaak even na te gaan welke afspraken u heeft gemaakt met de designer waarmee u de samenwerking beëindigt. Als u dat niet doet, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Vraag:
"Wij hebben enkele jaren geleden een website en webwinkels laten ontwikkelen door een webdesigner. Nu willen we overstappen naar een andere webdesigner. De ‘oude' webdesigner claimt nu de auteursrechten. Kan dit? We hebben altijd alle facturen direct betaald."

Antwoord:
Het feit dat u altijd keurig op tijd de rekeningen aan de webdesigner heeft betaald, betekent niet dat die geen auteursrecht kan claimen. Dat kan dus wel. Waarschijnlijk heeft u, toen u met deze webdesigner in zee ging, voor het gebruiksrecht van de ontwerpen betaald en niet voor het eigendomsrecht."

"Als u voor het gebruiksrecht heeft betaald, het woord zegt het al, dan kunt u alleen gebruik maken van het ontwerp. U kunt het niet zomaar veranderen of door een ander laten aanpassen. De webdesigner waarmee u wilt gaan samenwerken, mag dus niet het ontwerp – of onderdelen daarvan – veranderen." 

"Dat zou technisch eigenlijk ook niet mogelijk moeten zijn, omdat de oorspronkelijke designer over de zogenaamde broncode beschikt. Wordt het design toch aangepast, dan zou dat bovendien een schending van het auteursrecht betekenen. De maker van het oorspronkelijke design kan dan ook schadevergoeding eisen op grond van inkomensderving."

"Het is dus zaak het eigendomsrecht van het design te verkrijgen. Wellicht is de designer bereid dat over te dragen, samen met de broncode. Dan kunt u de site eventueel aanpassen, als ware u de ontwerper zelf."

"Houd dus ook even in de gaten welke afspraken u met de nieuwe webdesigner maakt. Het kan handig zijn om vast te leggen dat u direct het eigendomsrecht verwerft over wat er door hem of haar ontworpen wordt."

Bron: de Zaak

Donderdag, Dezember 28, 2017

« Terug