Strijd om mijn domeinnaam

Strijd om mijn domeinnaam

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24″][et_pb_row _builder_version=”3.24″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.24″][et_pb_text _builder_version=”3.24″]

Uw domeinnaam registreren op internet is in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Domeinkapers en anderen kunnen u het leven zuur maken. Tien vragen over domeinnaamregistratie, plus antwoorden.

Wat maakt uw domeinnaam extra gevoelig voor conflicten?
Daar zijn drie redenen voor: 
1. Een domeinnaam wordt maar één keer vergeven. In de oude economie staan merken als Ajax, de voetbalclub, naast Ajax de brandblusser en Ajax het schoonmaakmiddel. Op internet is dat merkenonderscheid niet mogelijk. 
2. Een domeinnaam heeft wereldwijde reikwijdte, terwijl in het traditionele merkenrecht, afhankelijk van de registratie, het merk doorgaans slechts regionale bescherming geniet.
3. Een domeinnaam registreren is een fluitje van een cent. Het geeft niet de papieren rompslomp van een merkenregistratie. Dus: de deur staat wagenwijd open voor lieden met minder goede bedoelingen: domeinkapers.

2. Kunnen domeinkapers of cybersquatters u dwarszitten?
Nou en of. Domeinkapers zijn particulieren of bedrijven die domeinnamen voor de neus van u en anderen proberen weg te kapen om er geld uit slaan. Zij verkopen de domeinnamen voor een fiks bedrag aan u als rechtmatige eigenaar of aan de hoogste bieder.

3. Waarom gaan domeinkapers door terwijl ze bijna alle rechtzaken verliezen?
Eenvoudige koopmansgeest. U bent voor een juridische procedure al snel €10.000 kwijt. De relatief lage proceskosten kunnen vaak verhaald worden, maar de veel hogere adviseurkosten niet. Bovendien kost een procedure veel tijd. Dan is het eenvoudiger om voor een lager bedrag, onder protest, een schikking te treffen.

4. Is het zinvol voor u om beslag te laten leggen op de domeinnaam?
Ja zeker. Wanneer de domeinkaper één dag voor de rechtszitting de domeinnaam overdraagt aan een derde en daarvan op de zitting de bewijzen overlegt, staat u met lege handen en zult u opnieuw, nu tegen de derde, een procedure moeten aanspannen. Dit is een aantal malen voorgekomen. Reden waarom in voorkomende gevallen de advocaat beslag zal laten leggen. De advocaat informeert de betreffende stichting over de beslaglegging en zal niet meer meewerken aan overdracht.

5. Wat zijn typsquatters?
Er zijn ook domeinkapers die namen laten registreren waarbij ze anticiperen op typefouten. Bijvoorbeeld wwwnrc.nl zonder punt na de drie w’s. Vaak weet een klant niet goed hoe men uw naam schrijft en volgt men in eerste instantie een fonetische spelling als adressering, bijvoorbeeld Monsterbord in plaats van Monsterboard. De typsquatter beoogt met deze oneigenlijke domeinnamen bezoek op de eigen site te genereren.

6. Hoe krijgt u een .nl-domein terug?
Voor .nl domeinnamen die na 29 januari 2003 zijn aangevraagd of waarvan de registratie gewijzigd is, geldt dat alleen de gang naar de arbiter mogelijk is. Dit betekent dat een panel bestaande uit een jurist en een aantal materiedeskundigen zich over de vraag zullen buigen en een bindende uitspraak zullen doen. Dit betekent ook dat voor dergelijke domeinnamen de Nederlandse rechter zichzelf onbevoegd zal verklaren. Voor een inschatting van uw kansen is het verstandig een jurist met kennis van het merken- en handelsnaamrecht in de arm te nemen, deze kan doorgaans al heel snel een indicatie geven over hoe hard u het kunt spelen.

7. Wat houdt de geschillenprocedure voor .nl domeinnamen in?
Sinds 2008 bestaat er voor conflicten over .nl domeinnamen een geschillenprocedure. De geschillenregeling is een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor de gang naar de rechter. De geschillen worden beslecht door erkende, onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. Wordt er inbreuk op de rechten van iemand anders gemaakt, dan kan deze persoon, indien de partijen er niet onderling uitkomen, kiezen of hij naar de rechter stapt of via de geschillenregeling de registrant dwingt de domeinnaam op te geven of over te dragen.

8. Wint de merkhouder het altijd voor de rechter?
U wint niet altijd de domeinnaamconflicten die u voor de rechter uitvecht. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die veelvoorkomende familienamen als domeinnaam registreren en vervolgens in licentie afstaan. Als slagerij Jansen de merknaam gedeponeerd heeft, staat hij wat betreft zijn aanspraken op jansen.nl waarschijnlijk toch met lege handen als cafetaria Jansen inmiddels een licentie op bedoelde domeinnaam heeft genomen. Anders dan in het merkenrecht kan een domeinnaam maar één keer vergeven worden.

9. Kunt u als merkhouder aanspraken doen gelden wanneer een derde de domeinnaam privé gebruikt?
Merkrechten kunnen slechts ingeroepen worden tegen iemand die het merk in het economisch verkeer gebruikt. Bekend is de uitspraak rond het wasmiddel Ariel. Slechts uit privé-overwegingen had iemand de naam Ariël laten registreren: ariel.nl. De rechter oordeelde dat de naam niet gebruikt werd in het economisch verkeer. Dus van merkinbreuk was geen sprake, evenmin van domeinkaping.

10. Kunt u een domeinnaam delen?
Een beroemd voorbeeld is scrabble.com. De site geeft na een gerechtelijke uitspraak toegang tot zowel de site van Hasbro, merkengerechtigd in Canada en de VS, als tot die van concurrent Mattel, merkengerechtigd in de rest van de wereld voor het merk Scrabble. Ook in goed overleg kan een naam gedeeld worden. Winterthur.ch is een Zwitsers domein waarvan de URL toegang geeft zowel tot de bekende verzekeraar als de stad Winterthur. Een Nederlands voorbeeld is de naam Trademark.nl. Wie naar deze URL gaat, kan vervolgens kiezen tussen een merkenbureau en een band.

Bron: Bas Kist, directeur van Merkenbureau Shieldmark

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]