Opt-out

Opt-out

Domeinnaamhouders en aanvragers van een .nl-domeinnaam kunnen op grond van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen verzoeken bepaalde gegevens in het openbare deel van het registratieregister te laten vervangen door de gegevens van de bij SIDN aangesloten deelnemer die voor de houder of aanvrager de registratie verzorgt. SIDN heeft hierbij gekozen voor een privacyregeling die voor domeinnaamhouders en -aanvragers meer bescherming biedt dan op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens vereist is. Zo’n opt-out verzoek wordt alleen ingewilligd als bijzondere omstandigheden van de houder of de aanvrager daartoe aanleiding geven. In het verzoek moeten deze bijzondere omstandigheden gemotiveerd worden.