Notice-and-Take-Down-procedure voor .nl-domeinnamen

Notice-and-Take-Down-procedure voor .nl-domeinnamen

Ingrijpen vanwege het onrechtmatig of strafbaar gebruiken van een domeinnaam

SIDN, de .nl-registry, is een van de initiatiefnemers van de Gedragscode Notice-and-Take-Down. Deze code is in 2008 onder leiding van het NICC tot stand gekomen en biedt tussenpersonen in de internetbranche een procedure voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige en strafbare inhoud op websites. SIDN stimuleert het gebruik van de gedragscode onder haar registrars en in internationaal verband. Als initiatiefnemer conformeert SIDN zich natuurlijk ook aan de code. Per 2 oktober 2009 introduceert SIDN daarom een bewerking van deze gedragscode die specifiek van toepassing is op haar situatie als registry van .nl-domeinnamen.  

Beperkte verantwoordelijkheid
Als registry is de rol van SIDN met betrekking tot Notice-and-Take-Down (NTD) beperkt tot een drietal zaken. Allereerst voorlichting en doorverwijzing. Bij welke klacht kan iemand het beste bij wie aankloppen? Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen zal SIDN de meest voor de hand liggende partij zijn die actie kan ondernemen. Het NTD-model gaat ervan uit dat een klager eerst die partij benadert die de meeste invloed op de onrechtmatige of strafbare inhoud heeft. Reageert die niet of komt men er niet uit, dan gaat men naar de partij die vervolgens de meeste invloed heeft. Zo komt een klager bijvoorbeeld allereerst terecht bij de aanbieder van de inhoud, dan de aanbieder van de website, dan de hoster van de website en de aanbieder van de internettoegang en pas dan bij de registry (SIDN).

Als tweede kan SIDN een rol spelen door het verstrekken van gegevens. Als er melding gemaakt wordt van een klacht kunnen wij gegevens verstrekken over de betreffende domeinnaam, de houder van de domeinnaam en de registrar waar deze domeinnaam is ondergebracht. Tenslotte kan SIDN in het uiterste geval, als alle overige mogelijkheden om de strafbare of onrechtmatige inhoud van de betreffende website te verwijderen zijn uitgeput, overgaan tot het buiten gebruik stellen van de domeinnaam.  

Duidelijkheid voor de consument
Vaak is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde illegale informatie op internet. Veel meldingen over illegale sites stranden hierdoor en de websites blijven in de lucht. In de Gedragscode Notice-and-Take-Down zijn door de deelnemers heldere afspraken gemaakt over wie welke rol heeft. Internet is niet bedoeld voor illegale praktijken, dat moge duidelijk zijn. We staan als .nl-registry met de andere registries weliswaar bovenaan de keten waardoor ingrijpen bij .nl-domeinnamen relatief eenvoudig, toch is onze rol maar beperkt. Met de introductie van de Notice-and-Take-Down-procedure voor .nl-domeinamen is deze rol duidelijk geworden, aldus Roelof Meijer, Algemeen Directeur bij SIDN.