Hoe kan je een domeinnaam aanvragen en hoe vindt de registratie plaats

Hoe kan je een domeinnaam aanvragen en hoe vindt de registratie plaats

Een onderneming of een particulier die een domeinnaam onder .nl wil aanvragen, moet een aanvraag bij Domein-Direct indienen.

Domein-direct zal controleren of de aanvraag aan alle voorwaarden en Internet-standaards (RFC’s) voldoet, een controle uitvoeren op de vereiste informatie en zo meer. Als alles in orde is bevonden, zal Domein-Direct de nodige technische maatregelen nemen en de aanvraag dan doorsturen naar de Stichting SIDN. 

Het is belangrijk dat alle nameservers voor het betreffende domein zijn opgezet voordat de aanvraag wordt ingediend. Afhankelijk van het dienstenpakket dat u afneemt doen wij dit voor u. 

Het kan voorkomen dat een aanvraag volgens de Stichting niet aan de regels voldoet of waar iets niet helemaal mee in orde is. De Stichting informeert daarover de Deelnemer die dan hetzij zelf maatregelen neemt, dan wel de informatie aan u doorgeeft. Als alles in orde is neemt de Stichting de informatie op in de .nl domeinadministratie en de NL zone file; pas daarna en nadat de centrale NL nameserver is herstart (dit gebeurt eenmaal per 24 uur) bestaat de domeinnaam officieel en mag deze worden gebruikt. Elk eerder gebruik van de aangevraagde domeinnaam, daaronder begrepen het op briefpapier, visitekaartjes, enz. opnemen ervan, is niet toegestaan. Elk risico van het toch eerder gebruiken ervan (zoals de kosten van het herdrukken van briefpapier e.d. als de domeinnaam wordt afgewezen) is voor uw rekening. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij de Stichting afgehandeld en er word(t)en geen prioriteiten gesteld en/of voorrang verleend. Dus het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt wordt gehanteerd. Daarom is het raadzaam domeinnamen tijdig te claimen. Wanneer een ander u voor is, dan is de naam al vergeven en moet u dus op zoek naar een andere naam! Voor iedere domeinaanvraag/registratie brengt de Stichting de geldende registratiekosten aan de betrokken Deelnemer in rekening. Deze bepaalt welke tarieven hij u in rekening brengt.

Domeinnaamaanvraag in tien stappen
Stap 1 – Bedenken van een unieke domeinnaam 
Stap 2 – Controleren of de domeinnaam nog vrij is
Stap 3 – Keuze dienstenpakket 
Stap 4 – Invullen gegevens
Stap 5 – Controleren of gegevens goed zijn verwerkt 
Stap 6 – Installeren e-mail adres postmaster@<domeinnaam>.nl 
Stap 7 – Opsturen van uw aanvraag naar de SIDN
Stap 8 – De Stichting neemt de aanvraag in behandeling 
Stap 9 – Accoordmelding van de SIDN
Stap 10 – U kunt online

www.domein-direct.nl heeft dit proces volledig geautomatiseerd, zodat u op elk moment van de dag een domeinnaam kunt registreren.