Auteur Topic: Merk registratie en een Domeinnaam  (gelezen 3833 keer)

Domein-Direct

  • Forumbeheerder
  • Senior
  • *****
  • Berichten: 272
  • Karma: 0
    • E-mail
Merk registratie en een Domeinnaam
« Gepost op: 12 oktober 2011, 01:07:35 »
Succesvol ondernemen begint met uw domeinnaam te registreren.
Bij www.domein-direct.nl kunt u uw bedrijfsnaam - handelsnaam - merknaam Online registreren als domeinnaam.
Zo verkrijgt u bescherming van uw zakelijke belangen, uw bedrijf, merken, producten, idee�n op het Internet.

Een merk heeft waarde
Grote merken staan voor miljoenen op de balans. Op advies van vele brand consultants worden ze zorgvuldig opgebouwd en gekoesterd. Brand managers waken over hun wel en wee, en spenderen samen miljoenen aan brand advertising. The brand is everything, zeggen de marketing-goeroe�s.

Toch gaan er elk jaar weer miljoenen verloren omdat bedrijven slordig met hun merk(en) omspringen. Ze laten zich de kaas van het brood eten door een concurrent, of investeren in een merk dat al blijkt te bestaan. Soms uit slordigheid, soms uit onwetendheid. Beide zijn geen excuus. Bij het koesteren van een merk hoort ook het juridisch management.

Zonder registratie maar weinig rechten
Het gebruik van een merk in de Benelux geeft geen enkele bescherming voor het teken als zodanig. Indien een ander, zonder op de hoogte te zijn van het gebruik, voor een vergelijkbaar teken voor soortgelijke producten of diensten een merk registratie doet, staat men in principe met lege handen en is er een zeer grote kans dat men het gebruik dient te staken of niet mag uitbreiden.

Om dergelijke problemen te voorkomen is het verstandig, een merk registratie in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren in de Benelux en indien van toepassing ook in het buitenland. Alleen door registratie van een merk wordt u eigenaar van een exclusief recht op het desbetreffende merk. Een merk registratie verschaft de merkhouder niet alleen de zekerheid het merk te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk op zijn merkenrecht. Er kan op grond van merkenrecht niet alleen worden opgetreden tegen identieke en overeenstemmende merken, maar ook onder bepaalde voorwaarden tegen handelsnamen en domeinnamen. Een zeer brede bescherming derhalve. Alleen al in de Benelux zijn ruim 1 miljoen merken geregistreerd.

Procedure van een registratie
Bij nieuwe merken is het van belang om eerst te achterhalen of het merk beschikbaar is voor gebruik, alvorens tot de registratie ervan over te gaan. Door inzicht te verkrijgen in de mogelijke bezwaren van oudere overeenstemmende merken en handelsnamen, kunnen schadeclaims voorkomen worden.

De registratie procedure in de Benelux begint met de aanvraag van een merk. Het merkenrecht ontstaat op de datum van de aanvraag van het merk. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Er kunnen echter pas rechten ontleend worden aan het merk vanaf het moment dat het merk is ingeschreven. Het merk wordt ingeschreven voor de producten en/of diensten waarvoor men het merk gebruikt of wil gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen. Om het merk voor de juiste waren of diensten in te schrijven zal in overleg een toepasselijke classificatie worden opgesteld, waarbij ook rekening kan worden gehouden met te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Na het depot wordt door de ambtenaren van het Benelux Merkenbureau een verplicht ambtelijk onderzoek verricht. Dit onderzoek geeft inzage in oudere overeenstemmende merken en is uitsluitend informatief van aard. Eventueel is het mogelijk dit onderzoek versneld uit te laten voeren om eerder over de resultaten te beschikken.

Het is van belang dat een merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Tegenwoordig hebben de instanties namelijk de bevoegdheid om de aanvraag van een merk te weigeren, indien het merk niet voldoet aan de eisen die de wet aan een merk stelt.

Sinds 1 januari 2004 is het mogelijk oppositie in te dienen tegen bepaalde klassen van een aanvraag.Trapsgewijs zullen er klassen worden toegevoegd. Komt de aanvraag door de toetsing, dan wordt het merk gepubliceerd en kunnen houders van oudere rechten, binnen de daarvoor gestelde termijn, bezwaar tegen uw aanvraag maken door het indienen van een oppositie. Indien het Benelux Merkenbureau geen bezwaren aangeeft en de aanvraag de oppositieprocedure doorstaat, zal het merk worden ingeschreven. Een Benelux merkenregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de depotdatum.

Controle op toekomstige merken
Het is mogelijk dat derden overeenstemmende merken deponeren die op het door u geregistreerde merk lijken. Het Benelux Merkenbureau laat dergelijke merken toe in het register, aangezien het bureau geen bevoegdheid heeft dergelijke overeenstemmende merken op grond van oudere rechten te weigeren. Men dient derhalve zelf actie te ondernemen om te voorkomen dat er merken worden geregistreerd die te veel op het door u geregistreerde merk lijken. Een bewakingsabonnement kan hierbij helpen. U blijft dan op de hoogte van nieuwe, conflicterende merken die bij de registers worden aangeboden.

Veelgemaakte fouten:


�Vertrouwen op de handelsnaam. Die biedt alleen bescherming in de plaats waar u actief bent. Daarbuiten geldt alleen merkregistratie. Uw bedrijfsnaam is ��k een merk! Logo�s zijn niet beschermd door het Handelsnaamrecht.
�Niet deponeren. De kans bestaat dat producten en gedrukt materiaal alsnog vernietigd moeten worden wegens inbreuk op bestaande rechten. Boetes en schadeclaims kunnen volgen. Verlies van investering en reputatie.
�Klakkeloos deponeren. Maakt slapende honden wakker. Vooronderzoek naar gelijkende merken is aanmerkelijk minder riskant! Te laat onderzoek verrichten. Product, naam en campagnes zijn ontwikkeld, nu nog even deponeren. Alles blijkt al geregistreerd. Overnieuw beginnen!
�Te zuinig deponeren. Alleen de naam bijvoorbeeld, niet de verpakking, kleur, vorm etc. De kans bestaat dat u uw �eigen� product ineens onder een andere naam in de winkel tegenkomt�
�Geen bescherming voor andere landen aanvragen. De nachtmerrie voor elke sales manager: succesvol merk kan niet ge�xporteerd worden omdat de rechten in een ander land al vergeven blijken.
�Op de verkeerde naam registreren. Bij verkoop van het bedrijf gaan alle merken mee. Ook die u zelf had willen houden.
« Laatst bewerkt op: 20 mei 2014, 00:53:56 door Domein-Direct »