Auteur Topic: Anonimiteit op het Internet  (gelezen 3553 keer)

Domein-Direct

  • Forumbeheerder
  • Senior
  • *****
  • Berichten: 274
  • Karma: 0
    • E-mail
Anonimiteit op het Internet
« Gepost op: 18 februari 2014, 23:39:34 »
Anonimiteit en uitingsvrijheid op het Internet; het onthullen van identificerende gegevens door Internetproviders

Bij http://www.domein-direct.nl kunt u domeinnamen anoniem registeren.

Wie op het Internet schade lijdt door anonieme uitlatingen of anoniem geplaatste informatie zal doorgaans graag willen weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Voor de hand ligt een vordering tegen de provider van de anonieme boosdoener. Dit artikel bespreekt een drietal procedures in Nederland waarin van een provider de afgifte van identificerende informatie werd ge�ist. Vervolgens wordt ingegaan op enkele vraagstukken die samenhangen met de anonimiteit en uitingsvrijheid van Internetgebruikers. Tenslotte komt de Amerikaanse 'John Doe' procedure aan de orde.

Jurisprudentie in Nederland

Tot nu toe is Nederland, voor zover mij bekend, slechts drie maal in een civiele procedure van een provider afgifte van namen en adressen van abonnees ge�ist. Twee maal ging het om inbreuken op auteursrecht, in het derde geval om onrechtmatigheid wegens het aanzetten tot sabotage. In Scientology/XS4all [1] betrof het onrechtmatige publicatie op het Internet van auteursrechtelijk beschermde werken van de Scientology-kerk door abonnees van provider XS4all. De kerk vorderde van XS4all afgifte van de namen en adressen van deze abonnees. De President van de rechtbank oordeelde dat van een provider kan worden verwacht dat hij de inbreukmakende documenten uit zijn computersysteem verwijdert indien hij van het onrechtmatig handelen in kennis is gesteld en aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen. Tevens dient hij dan op verzoek van de rechthebbende naam en adres van de verantwoordelijke gebruikers bekend te maken.

Lees hier het complete artikel http://www.ivir.nl

Lees hier ook alles over Wet bescherming persoonsgegevens http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_15-02-2014

Conclusie

De kans is groot dat procedures ter doorbreking van anonimiteit zich in Nederland vaker voor gaan doen. Het is te hopen dat rechters in hun uitspraken voldoende gewicht zullen toekennen aan het belang van Internetgebruikers bij hun anonimiteit. Hoofdregel dient te zijn dat anonimiteit slechts op basis van een zwaarwegend belang mag worden doorbroken. Juist omdat de betrokkene anoniem is, zal hij zich immers moeilijk tegen het onthullen van zijn identiteit kunnen verzetten. In de rechtspraak dient daarom een procedure te worden ontwikkeld die heldere criteria geeft voor het afwegen van belangen en de betrokkene in de gelegenheid stelt zijn kant van het verhaal, bijvoorbeeld via de provider, kenbaar te maken. Hoewel de Amerikaanse vier-stappen-toets procesrechtelijk waarschijnlijk niet zonder meer toepasbaar is in Nederland, kunnen de daarin gebruikte criteria goed als voorbeeld dienen.

Webmaster
http://www.domein-direct.nl
« Laatst bewerkt op: 3 april 2017, 10:20:42 door Domein-Direct »