Auteur Topic: SIDN wijzigt algemene voorwaarden en klachtenregeling  (gelezen 4836 keer)

Domein-Direct

  • Forumbeheerder
  • Senior
  • *****
  • Berichten: 274
  • Karma: 0
    • E-mail
SIDN wijzigt algemene voorwaarden en klachtenregeling
« Gepost op: 1 maart 2010, 14:12:59 »
Met de introductie van een nieuw systeem voor het registreren van domeinnamen en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in processen op 17 maart 2010 worden ook de algemene voorwaarden aangepast. Per die datum wijzigen zowel de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders als die voor registrars (voorheen deelnemers). Tegelijkertijd wijzigt de regeling voor klachten en beroep (CvKB-regeling) waarbij de bevoegdheden van het College voor Klachten en Beroep (CvKB) worden uitgebreid.
 
Inzage in de wijzigingen 
De nieuwe versies van de beide algemene voorwaarden en de CvKB-regeling kunt u onderstaand downloaden. Tevens kunt u een versie van de algemene voorwaarden downloaden waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige versie zichtbaar zijn. De CvKB-regeling is dusdanig ingrijpend gewijzigd dat
CvKB-regeling
 
 
Belangrijkste wijzigingen 
De tekst van de drie documenten is op een aantal punten verbeterd. Ook zijn beschreven procedures en processen waar nodig verhelderd. Inhoudelijk zijn de belangrijkste wijzigingen:

Algemeen

Met het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden vervangt SIDN in al haar stukken de term ‘deelnemers’ door het in de wereld van domeinnamen meer gangbare ‘registrars’. Deze verandering in de terminologie brengt geen enkele wijziging in de positie van de deelnemers/registrars ten opzichte van SIDN. In afwachting van de herinrichting van de Adviesraad Registrars en de mogelijk daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten van SIDN, blijft de term ‘deelnemers’ in de statuten gehandhaafd.
Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders

Wijziging van de regeling van het domicilieadres voor niet in Nederland gevestigde houders. Niet in Nederland gevestigde houders van .nl-domeinnamen kiezen vanaf 17 maart 2010 per definitie domicilie op het kantooradres van SIDN. Zij kunnen op dat adres worden gedagvaard. Dat een houder niet in Nederland gevestigd zal zijn, zal zichtbaar zijn in de Whois.

De mogelijkheid om een domeinnaam te registreren zonder dat deze in de zonefile gepubliceerd wordt, wordt geïntroduceerd. De gegevens over dergelijke domeinnamen worden wel in de Whois gepubliceerd. Het wordt tevens mogelijk voor SIDN om domeinnamen waarvan de verwijzing naar de name servers niet voldoet aan de technische eisen uit de zonefile te verwijderen. SIDN zal in een latere fase een beleid publiceren waarin wordt beschreven hoe zij hiermee zal omgaan.

Op een aantal plaatsten zijn artikelen gewijzigd in verband met de uitbreiding van de bevoegdheden van het College voor Klachten en Beroep. Deze inhoudelijke wijzigingen komen hieronder aan de orde.
Algemene voorwaarden voor registrars

De al eerder aangekondigde aanpassing van de identificatieplicht voor registrars wordt doorgevoerd. In de nieuwe situatie blijft er zowel bij registratie als daarna een zorgplicht met betrekking tot de correctheid van de gegevens rusten op de registrars. De registrar zal geen gegevens registreren waarvan hij weet of vermoedt dat deze niet correct zijn. Tevens moet een registrar nog steeds op verzoek van SIDN bewijs van de correctheid van de geregistreerde gegevens aan kunnen tonen.

Ook hier is een artikel gewijzigd in verband met de uitbreiding van de bevoegdheden van het CvKB. Deze inhoudelijke wijzigingen komen hieronder aan de orde.

CvKB-regeling
SIDN kent een onafhankelijk College voor Klachten en Beroep (CvKB). Bij dit college kan, op in de algemene voorwaarden beschreven gevallen, beroep ingesteld worden van bepaalde besluiten van SIDN. Het CvKB behandelt daarnaast klachten over .nl-domeinnamen waarbij de registratie door het gebruik van die naam, strijd met de openbare orde of goede zeden oplevert. Het CvKB ken een eigen website (www.cvkb.nl) waar meer informatie te vinden is.

Het afgelopen jaar heeft SIDN in overleg met het CvKB de bestaande regeling tegen het licht gehouden en kritisch gekeken waar de bestaande procedures verbeterd konden worden, hoe de grondslagen waarop het CvKB aan haar voorgelegde zaken dient te beoordelen duidelijker konden worden en of de bevoegdheden van het CvKB veranderd zouden moeten worden. Een en ander heeft geresulteerd in een aangepaste regeling.

De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om bij het CvKB in beroep te gaan indien SIDN in een individueel geval besluit:

de registratieovereenkomst eenzijdig te beëindigen;

het gebruik van de domeinnaam eenzijdig te beperken, bijvoorbeeld door deze niet langer in de zonefile te publiceren;

een registratie of een mutatie (bijvoorbeeld een wijziging van de domeinnaamhouder of een verhuizing van de domeinnaam naar een andere registrar) terug te draaien, dan wel een verzoek hiertoe af te wijzen;

een verzoek tot het verkrijgen van opt-out in de Whois af te wijzen;

een verzoek tot registratie af te wijzen omdat de aanvrager in het verleden zijn verplichtingen jegens SIDN niet is nagekomen.
Nieuw daarbij is ook dat SIDN heeft besloten het beroep open te stellen voor registrars indien SIDN besluit de overeenkomst met registrar eenzijdig te beëindigen. Op zich zijn registrars professionele partijen die geacht mogen worden voldoende voor zichzelf te kunnen opkomen. Tegelijkertijd kan een besluit tot royement een verregaande impact op de onderneming van de registrar hebben en ziet SIDN daarin aanleiding om ook hen een laagdrempelige procedure te bieden om het besluit van SIDN door een onafhankelijk orgaan te laten toetsen.

De nieuwe regeling kent daarnaast een gewijzigde regeling voor klachten over domeinnamen die in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn geregistreerd. Het nieuwe artikel maakt het eenieder mogelijk te klagen over de registratie van een .nl-domeinnaam waarbij de registratie van die naam door het gebruik hiervan strijd met de openbare orde of goede zeden oplevert. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de combinatie van de naam en het gebruik. Meer informatie over de nieuwe klachtenprocedure treft u hier aan.

U leest hier meer over de klachtenprocedure bij het College voor Klachten en Beroep.