De houder van een .nl-domeinnaam is failliet verklaard

De houder van een .nl-domeinnaam is failliet verklaard

De houder van een .nl-domeinnaam is failliet verklaard. Wat gebeurt er met de domeinnaam? 

Bij het faillissement van een domeinnaamhouder worden de door gefailleerde houder geregistreerde domeinnamen, niet automatisch vrijgegeven door SIDN. Eerst zal de curator van de gefailleerde domeinnaamhouder moeten afwegen of, en zo ja in hoeverre, deze meent dat de rechten op de betreffende domeinnaam kunnen worden overgedragen.