Archief

Wat is een domeinnaam

Een domeinnaam is een unieke naam die je alleen kunt laten registreren via een provider.

Een domeinnaam kan verschillende extensies hebben zoals .nl, .eu, .com, .be, enz. Er is momenteel al keuze uit meer dan 500 extensies en dit aantal wordt nog steeds uitgebreid. De kosten per extensie variëren.

Als je in Nederland woont dan kun je het beste kiezen voor een .NL domeinnaam of, afhankelijk van de doelgroep, een .COM of .EU. Wil je voorkomen dat iemand anders deze domeinnaam met de extensies registreert kun je ze ook alle drie registreren.

Als je een domeinnaam registreert dan ben je de houder daarvan met een looptijd van 1 jaar.  Je blijft houder zolang je de jaarlijkse factuur betaalt. Een domeinnaam kun je opzeggen via je account zodat deze niet meer verlengd wordt per afloopdatum. Daarna komt deze in quarantine en kan iedereen deze domeinnaam weer registreren en wordt dan de houder.

Aan de domeinnaam kunnen E-mailadressen worden gekoppeld die zich onderscheiden door hun voorvoegsel voor de ‘@”.  Als je bijvoorbeeld de domeinnaam  “domeinnaam.nl” hebt vastgelegd dan wordt het E-mailadres “info@domeinnaam.nl” of “sales@domeinnaam.nl”.

Een website maakt ook gebruik van deze domeinnaam. Wil je een website hebben dan heb je daarvoor wel hostingruimte nodig.  De website zal dan gevonden kunnen worden op “https://www.domeinnaam.nl” of “https://domeinnaam.nl”

Wie heeft het beheer van het domeinnaamstelsel?

Het internationale registratiesysteem van Internet-domeinnamen is in handen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dit is een non-profitorganisatie die gevestigd is in de Amerikaanse staat California. In 1986 kreeg het Centrum voor Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam de bevoegdheid om domeinnamen uit te geven voor wat betreft het top level domein .nl. Nederland was het eerste land waaraan officieel een top level domeinnaam werd gedelegeerd! In 1996 is de bevoegdheid overgedragen aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), omdat de domeinnaamuitgifte te omvangrijk werd voor het Centrum. De Stichting verdeelt alleen namen met het toplevel .nl. Op 19 december 2003 werd door de SIDN de 1.000.000ste domeinnaam geregistreerd.

 

Persoonsdomeinnamen?

Persoonsdomeinnamen zijn in 2000 door de SIDN in het leven geroepen om particulieren de kans te geven om een .nl-domeinnaam te registreren. Doordat het sinds 2003 ook voor particulieren mogelijk is een gewone domeinnaam te registreren, zijn persoonsdomeinnamen nooit een succes geworden (per 31 december 2007 afgeschaft).

Numerieke domeinnamen

Dat zijn domeinnamen die alleen uit cijfers bestaan, dan wel uit cijfers gecombineerd met het koppelteken. Een numerieke domeinnaam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 63 tekens (.nl niet inbegrepen). Om technische redenen mag het koppelteken niet het eerste of het laatste teken van een domeinnaam zijn. Ook is het niet mogelijk om in een domeinnaam onder .NL twee koppeltekens na elkaar te laten voorkomen. Bijvoorbeeld: 12345.nl, 12-345.nl, maar niet: 123abc.nl, 1.nl, -1234.nl, 1234-.nl.

Welke tekens mag je in een domeinnaam gebruiken.

Het aantal en soort tekens dat gekozen kan worden is beperkt. Een domeinnaam mag maximaal uit 63 tekens bestaan. Het minimum aantal tekens voor een .nl-domeinnaam is twee, bij een .com naam is er geen minimum. Men kan kiezen voor letters, cijfers en het (-)koppelteken. Het koppelteken mag niet aan het begin of aan het einde staan. De namen -bellen.nl en bellen-.nl zijn dus verboden! Tot 1-12-2007 geldt: in de .nl-domeinnaam moet tenminste één letter zijn opgenomen: 112.nl wordt (werd) dus niet geaccepteerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Ook als men de hoofd- en kleine letters door elkaar intypt zal men toch op dezelfde site terechtkomen. INterNETten.nl is dus dezelfde domeinnaam als internetten.nl. Bedrijven met speciale tekens in hun bedrijfsnaam zoals &, +, ! zullen dus een andere, creatieve oplossing moeten bedenken voor hun domeinnaam, omdat deze bijzondere tekens niet geaccepteerd worden. 
Op internationaal gebied zijn er wel ontwikkelingen rond de introductie van ‘vreemde’ tekens (bijvoorbeeld trema’s en accenten) in domeinnamen, ook wel Internationalised Domain Names (IDN) genaamd. SIDN onderhoudt hierover nauwe contacten met buitenlandse zustermaatschappijen en neemt deel aan diverse internationale werkgroepen. Naar verwachting zal het nog even duren voor IDN ook binnen het .nl-domein mogelijk is. 
In het ‘Rapport Domeinnaamdebat 2006’ (pdf) staat dat  de lokale internetgemeenschap zich uitspreekt tegen invoering van IDN op dit moment. De belangrijkste argumenten zijn dat er geen grote behoefte is gebleken, dat IDN-namen moeilijk zijn in te voeren op een Nederlands toetsenbord en tot verwarring zullen leiden bij gebruikers. Men ziet echter ook dat .nl een onderdeel is van de internationale gemeenschap die over het algemeen wel positief staat tegenover IDN. Zodra er een brede marktbehoefte voor dergelijke domeinnamen is, er voldoende beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden om misbruik tegen te gaan en er een redelijk aanbod is van applicaties die IDN ondersteunen, kan opnieuw worden overwogen IDN te ondersteunen onder .nl.   

Is een domeinregistratie automatisch juridisch beschermd?

Nee, een domeinregistratie is niet automatisch juridisch beschermd. Gebruik van een domeinnaam kan soms opgevat worden als handelsnaamgebruik of merkgebruik. Handelsnaamrechten ontstaan door het voeren van de naam. Merkrechten ontstaan door een merkregistratie. Voorafgaand aan de domeinregistratie is het raadzaam te onderzoeken of er geen inbreuk wordt gemaakt op andermans rechten.

.nl-domeinnamen verhuizen

Vaak denkt men dat voor het plaatsen van een website bij een andere deelnemer dan waar het domein is ondergebracht de domeinnaam naar die deelnemer moet verhuizen. Dit is echter niet juist. De deelnemer, waar het domein is ondergebracht, hoeft alleen maar een verwijzing naar uw website op te nemen (in de zgn. nameserver voor uw domein), ongeacht waar die website zich bevindt. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarin zo’n verhuizing toch noodzakelijk wordt.

Ga naar https://www.domein-direct.nl/domeinnaam-verhuizen/ om uw site te verhuizen

Moet men zijn .nl-domeinnaam ook verhuizen als men van deelnemer wil veranderen wat betreft de webservice?

Nee. Theoretisch kan mail, news, ftp en www bij verschillende deelnemers ondergebracht zijn, waarvan er maar één naar SIDN verantwoordelijk is voor het domein. Het is overigens mogelijk dat de huidige deelnemer het onderbrengen van een deel van de services elders koppelt ipv het moeten verhuizen van het domein. Dat hangt dus af van de voorwaarden van de huidige deelnemer. Verhuizing van een domein brengt altijd nieuwe registratiekosten met zich mee.

 

 

Merknamen en domeinnamen

Domeinnamen hebben een hele belangrijke functie in het Internetverkeer. Met domeinnamen kan op een gemakkelijke manier contact gelegd worden met computers en websites van bedrijven en individuele personen. Via een domeinnaam kan men de site van een bedrijf bereiken en vervolgens bijvoorbeeld informatie opvragen, aangeboden producten bekijken, advertenties opgeven, financiële transacties verrichten, bestellingen doen etc. 

De landencodes worden Top Level Domains genoemd. Zo heb je bijvoorbeeld .nl voor Nederland, .be voor België en .de voor Duitsland. Naast deze landencodes zijn er ook Top Level Domains zoals .com, .org en .net. Het woord dat aan het Top Level Domain .nl voorafgaat is het deel dat in Nederland door SIDN wordt uitgegeven.

Voor domeinnamen geldt het principe dat deze slechts eenmaal kunnen worden geregistreerd. Dat is anders dan bijvoorbeeld een handelsnaam of merk. Deze kunnen verschillende malen worden geregistreerd wanneer het gaat om verschillende producten of diensten en er geen gevaar voor verwarring optreedt. Bovendien hebben handelsnamen en merknamen een territoriaal karakter terwijl een domeinnaam universeel geldt.

Wie dus een domeinnaam als eerste registreert, is in principe de rechthebbende. Immers hier geldt het principe: wie het eerst komt die het eerst maalt. Dit kan anders zijn wanneer de geregistreerde domeinnaam al als domeinnaam was geregistreerd, inbreuk maakt op een oudere handelsnaam of op een oudere geregistreerde merknaam. Op zich is het bestaan van een oudere handelsnaam of merknaam echter niet voldoende. Door het gebruik van de domeinnaam moet er gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaan en/of wanneer het een merk betreft een onterecht voordeel worden verkregen of afbreuk worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.

Hoe wordt daarover nu door de rechter geoordeeld? Wanneer het een beschrijvende handelsnaam betreft, zal er niet snel sprake zijn van een handelsnaaminbreuk en zal men dus vermoedelijk niet tegen een identieke of sterk gelijkende domeinnaam met een ander Top Level kunnen optreden zoals bijvoorbeeld Outdoor-cooking.nl versus Outdoor-cooking.nu, of Startpagina.nl versus Startpagina.tv. Wanneer een handelsnaam weliswaar beschrijvend is, maar daarnaast toch een eigen karakter heeft zoals bijvoorbeeld DeGoudenMakelaar.nl, dan maakt de domeinnaam DeGoudenJarenMakelaar.nl wel weer inbreuk op de domeinnaam DeGoudenMakelaar.nl. Ook wanneer men in een domeinnaam gebruikmaakt van een gedeelte van een handelsnaam is er sprake van een inbreuk op de handelsnaam zoals bijvoorbeeld bij gebruik van de domeinnaam Kieskeuri.nl die inbreuk maakt op de domeinnaam Kieskeurig.nl

Wanneer bij een beschrijvende merknaam het omschrijvend gedeelte wordt gebruikt, maar van het niet beschrijvende deel wordt afgeweken zal er ook niet snel sprake zijn van een merkinbreuk zoals bijvoorbeeld SimplyColors.nl en SimplySmall.nl. Daarentegen weer wel bij Aqualock.nl versus Aquafox.nl. Ook Easyoto.nl maakt weer inbreuk op het merk EasyCar.nl. Ook auditief sterk gelijkende domeinnamen of parodieën maken niet altijd inbreuk op een ouder bestaand merk. Zo werden bijvoorbeeld in hoger beroep de domeinnamen Netschaap.nl en Natschaap.nl niet als verwarrend en dus niet als inbreukmakend aangemerkt op het merk Netscape. Wanneer het een bekend beschrijvend merk betreft, zal meestal wel inbreuk worden aangenomen, zoals bijvoorbeeld bij de domeinnaam mijnspeurder.nl die inbreuk maakt op de merknaam Speurders van de Telegraaf. In hoofdzaak omdat deze naam al sedert 1922 intensief wordt gebruikt en grote bekendheid heeft onder het publiek.

Wanneer u distributeur bent van een bepaald merk, mag u die merknaam en het logo wel op uw site gebruiken, maar u mag die merknaam niet in de domeinnaam opnemen omdat daarmee de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder. Zo werd de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl verboden. Wanneer men de merknaam in de domeinnaam toepast zonder toevoeging van de eigen ondernemingsnaam, dus in zijn algemeenheid, uitsluitend omdat om het merkproduct op die site aan te bieden, zoals bijvoorbeeld Yonexbadmintonclub.nl. dan lijkt dit weer wel te zijn toegestaan.

Kortom, de domeinnaam is in het handelsverkeer uiterst belangrijk en neemt een steeds belangrijker plaats in. Door de aard van de domeinnaam en de bovenvermelde jurisprudentie wordt het steeds ingewikkelder om zonder professionele hulp nog een passende domeinnaam te bedenken en met succes te registreren.

Anonieme domeinregistratie

Ja, wij bieden deze mogelijkheid. In de publieke whois-records zullen de door u opgegeven (bedrijfs)naam of eigen naam worden vervangen door onze gegevens.

Onze achterliggende gedachten gaan uit naar de privacy bescherming. Hierbij moeten domeinnaam houders onze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van een website strikt naleven.

SIDN beperkt publicatie persoonsgegevens

De SIDN gaat het aantal gepubliceerde NAW-gegevens van domeinnaamhouders beperken. Eind dit jaar moet er alleen nog een naam en een e-mailadres te zien zijn.

“Aan het einde van het jaar zal de Whois alleen nog de naam van de domeinnaamhouder en het e-mailadres tonen”, zegt een woordvoerster van SIDN tegen Webwereld. De rest van de gegevens zijn dan niet meer te zien op de site. Op dit moment worden ook het adres en het telefoonnummer van de eigenaar getoond. 

De SIDN heeft hiertoe besloten uit privacyoverwegingen maar er is inmiddels ook Europese regelgeving, legt de zegsvrouw uit. Op dit moment worden de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van domeinnaamhouders verplicht opgenomen in het register. Wel is er sinds 2003 een mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bepaalde gegevens te verwijderen uit dat register. SIDN doet dit alleen in ‘zeer bijzondere gevallen’, bijvoorbeeld als iemand bedreigd wordt. 

Bereikbaar zijn
De gegevens worden gepubliceerd omdat domeinnaamhouders bereikbaar moeten zijn. “Als jij inbreuk maakt op een merknaam bijvoorbeeld, dan moet je wel door iemand aangesproken kunnen worden”, legt de woordvoerster uit. “Je moet vindbaar zijn. Vandaar dat van oudsher deze constructie is gekozen.” Ook de eigenaren van bijvoorbeeld een site als kinderporno.nl moeten aanspreekbaar zijn. 

SIDN kiest er bewust voor om niet tussen de vragende partij en de domeinnaamhouders te gaan zitten. “Nee dat doen we niet. We hebben 3,5 miljoen domeinnamen.” Dat levert teveel werk op. Ook wil de SIDN geen instantie worden die beoordeelt of het terecht is dat iemand contact opneemt met een domeineigenaar. “Daar staan we neutraal in.” 

Discussie

Er bestaat al jaren discussie over het publiceren van de NAW-gegevens op de website van SIDN. “Ik vind dit toch een vreemde en zelfs kwalijke zaak dat een organisatie als de SIDN mijn persoonlijke gegevens zo te grabbel gooit”, mailde een lezer van Webwereld eerder deze week. “Wat is dit voor vreemde gang van zaken?” 

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm vroeg zich vorig jaar ook af of het publiceren van Whois-gegevens niet in strijd is met privacywetgeving. “Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het, kortweg, niet toegestaan meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In het geval van het Whois-register is het niet nodig alle gegevens openbaar te maken. De vaste praktijk van de SIDN kan daarom weleens in strijd met de wet zijn”, concludeerde hij. Ook zette hij vraagtekens bij de opt-out regeling. “Het is de vraag of de SIDN met deze regeling in voldoende mate tegemoet komt aan de belangen van de betrokkenen” 

CBP
Ook het College Bescherming Persoonsgegevens vindt sinds 2005 dat het registreren van domeinnamen anoniem moet kunnen. Het CBP was niet in staat direct commentaar te leveren op de huidige plannen van SIDN.

Anoniem registreren kan via https://www.domein-direct.nl